Chai For Life mailer r2.jpg

Chai For Life mailer r22.jpg

  כן אני מעוניין להיות חלק מפרוייקט חי

 18     36 פעמיים חי      54 3 פעמים חי     72 4 פעמים חי  90  5 פעמים חי

 180 10 פעמים חי       אחר

 

*שדה סימון חובה

 

תואר*
שם פרטי*
שם משפחה*
כתובת*
כתובת נוספת
עיר*
מדינה
מיקוד*
ארץ
טלפון
    זוהי הכתובת של ביתי  מקום עבודתי

סוג הכרטיס*
מספר הכרטיס*
תוקף הכרטיס*

קוד ביטחון   


 

 

אני מעוניין לשלם בצ'ק נא לרשום על הצ'ק לפקודת Chabad Israeli Center 
ולשולחו ל9141 Tivoli Pl Boca Raton Fl 33434