מתוך האתרChabadMada.com
ב"ה

מסיבת גמר בית הספר לעברית