על מצוות המזוזה נאמר בתורה:
"וכתבתם על מזזות
ביתך ובשעריך" (דברים ו,ט)

המזוזה היא מצוה אשר העם היהודי רוחש כלפיה חיבה מיוMezuzah 3חדת. נדיר לגלות בית יהודי, או משרד ובית-עסק השייכים ליהודי, בלא שתהיה מזוזה קבועה בפתחיהם. כל יהודי חש, שבלי מזוזה אי-אפשר להכנס לבית. זהו ביטוי לקשר העמוק שבו קשור כל יהודי למצוות התורה ולמצווה המסמלת אותן - המזוזה.

למזוזה משמעויות אחדות. היא משמשת כסמל, "סמל מעמד" - אות למעמד יהודי. היא גם מהווה כעין תזכורת מתמדת לבתי הבית. בכל עת שהיהודי עובר בפתח שהמזוזה קבועה בו - הוא מבחין בה וזוכר את יחודו היהודי ואת התפקיד המוטל עליו בתור שכזה.

אולם עיקר חשיבותה של המזוזה הוא בכך, שהיא משרה את קדושתו של הבורא בבית היהודי. את המזוזה כותב "סופר סת"ם" (אדם שמלאכתו לכתוב ספרי-תורה, תפילין ומזוזות) על-גבי קלף, בזהירות ובהקפדה, בקדושה ובטהרה. כתוצאה מכך הופך הקלף הזה, כאשר הוא נקבע בפתחי הבית, לחפץ קדוש; קדושת הבורא שורה בו.

כשיהודי קובע, איפוא, מזוזות כשרות בפתחי ביתו - הוא מעמיד את הבית, על כל חדריו, תחת חסותו של הבורא. מרגע קביעת המזוזות תשרה בבית קדושתו של הקדוש-ברוך-הוא. הבית היהודי הופך על-ידי-כך למעין מקדש- זוטא לשכינה.

נקודה זו מסבירה מדוע יש למזוזה סגולה לשמירה ולהגנה. כאשר הבית נמסר לרשות הבורא - מובן שהוא שומר ומגן עליו ועל המתגוררים בו. המקורות המסבירים את מהות המזוזה אף מדגישים, כי המזוזה מגינה על בני הבית גם בעת צאתם ממנו, זאת על סמך הפסוק (המתייחס כלפי המזוזה): "ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם" (תהילים קכא,ח).

אולם ברור, שתכונה זו קיימת רק במזוזה כשרה. מזוזה פסולה מאבדת סגולה זו; הקדוש-ברוך-הוא אינו שורה בו. לכן חשוב כל כך להבטיח את כשרותן של המזוזות. כשהמזוזות הן כשרות, הן מגינות על הבית ועל יושביו והן גם מקרינות סביבן אור יהודי וקדושה.

לכן מחבב עם ישראל מצוה זו ולכן נוהגים יהודים לנשק את המזוזה באהבה ובשמחה, כשם שמנשקים את בפר-התורה.

כללים בסיסיים במזוזה:

בכל פתח. חשוב לדעת, כי יש לקבוע מזוזה לא רק בפתח הבית, אלא גם בפתח כל חדר מחדרי הבית (מלבד חדרי שירותים וכדומה).

לבדוק את כשרות המזוזות מעת לעת. המזוזות, גם אם היו כשרות, עלולות להיפסל במשך הזמן מסיבות שונות. בעיקר אורבת סכנה זו למזוזות הזולות והמשוחות (ראה בהמשך). לכן חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר סת"ם מוסמך. את המזוזות הזולות יש למסור לבדיקה לפחות פעם אחת בשנה, ואת היקרות יותר - פעמיים בשבע שנים. (אולם נהוג, למסור כל מזוזה לבדיקה פעם בשנה והזמן הראוי לכך הוא בחודש אלול).

כללי יסוד ברכישת מזוזות

§         יש לקבוע בצער רב, כי שוק התפילין והמזוזות הינו פרוץ ביותר. השוק מוצף במספר רב של מזוזות מזוייפות (מודפסות, מצולמות וכדומה) או פסולות. רבים מנצלים את חוסר-הידע של ההמון ומשווקים מזוזות שאינן שוות יותר מפיסת-נייר. לכן אין לסמוך על חזות חיצונית ועל הנחות-יסוד שלא תמיד יש להן כיסוי. יש לרכוש תפילין ומזוזות רק במקום מהימן ומידי אנשים ירא-שמים באמת.

§         יש לוודא היטב כי המזוזה עברה הגהה על-ידי סופר סת"ם ירא-שמים..

§         יש להכיר את ההבדל הבסיסי בין קלף משוח לקלף בלתי משוח. הקלף, במקורו, אינו נוח כל כך לכתיבה. לפיכך יש המושחים אותו בסיד מסויים, דבר המקל על מלאכת הכתיבה. משיחה זו כשרה מבחינת ההלכה, אולם היא מקצרת ביותר את אורך-שנותיהן של התפילין ושל המזוזות שנכתבו על הקלף המשוח. הם הופכות רגישות לשינויי מזג-האויר, ללחות וכדומה. מזוזות מעטות (מהסוג הזה) מצליחות לשמור על כשרותן מעבר לשנה אחת.

§         המזוזות והתפילין הללו הן אמנם זולות יותר, אולם, כאמור, טיבן ירוד. גם רמת ההקפדה בכתיבתן היא, בדרך כלל, נמוכה יותר. לכן עדיף לשלם יותר ולרכוש תפילין ומזוזות הכתובות על קלף בלתי-משוח מאשר להסתכן בטיב שעלול להיות מפוקפק. ההשקעה ב"משוחות" פשוט אינה כדאית מעבר לטווח הקצר ביותר, מה עוד שהיא גם אינה מבטיחה את קיום המצווה כראוי.

§         סניפי חב"ד ברחבי הארץ מוכרים בציבור כאמינים וכמוסמכים בכל הקשור לשטח זה. ניתן לרכוש בהם תפילין ומזוזות באיכות טובה וגם לקבל ייעוץ והסברה במאור-פנים.

 לבדיקת ורכישת מזוזות ניתן ליצור קשר:754-246-2479 או דרך האימייל הקש כאן להזמין און ליין הקש כאן